Vill du randa dej i glesbygd under ST utbildningen?

Vår flyer som beskriver Glesbygdsrandningen och vad du kan förvänta dej

Klicka här!

 

Här kan du randa dej! Klicka på orterna!

Västerbotten

Storuman-Tärnaby

Åsele, Vilhelmina, Dorotea

Sorsele Malå

Norrbotten

Jokkmokk

Haparanda

Pajala

Övertorneå

Dalarna

Sälen-Lima

Västernorrland

Fränsta

Ånge

Jämtland

Sveg

Funäsdalen

Åre/Järpen/Hallen

Hälsingland

Ljusdal, Färila, Järvsö

Uppland

Öregrund

Östhammar

Öland

Borgholm, Löttorp

Småland

Alstermo

"Ett sätt att jobba, ett sätt att vara, ett sätt att leva"

 

Arbetsfördelning vid nationella konferenser

Svensk förening för glesbygdsmedicin anordnar nationella konferenser ca 1 gång per år i samband med årsmötet. Detta dokument klargör arbetsfördelningen mellan lokala arrangören och styrelsen.

Lokala arrangören
Lokala arrangören ansvarar för att fastställa start-tid och slut-tid för konferensen i samråd med styrelsen under de veckor styrelsen beslutat konferensen skall hållas. Tiderna skall anpassas till transportmöjligheter till och från konferensen.

Lokala arrangören ansvarar även för ramtider under konferensen. (Tider för frukost, fika, lunch, middag. Tider för det sociala programmet.)

Lokala arrangören ansvarar för det sociala programmets innehåll.

Lokala arrangören administrerar anmälningarna och ansvarar för konferensekonomin (konferensavgift, bekostande av lokaler och socialt program mm). Föreningen ställer en ekonomisk garanti på ett av styrelsen beslutat belopp. Ett eventuellt överskott från konferensen återgår till föreningen.

Lokala arrangören förmedlar kontakt med någon som kan ordna boende för konferensdeltagarna.

Styrelsen utgör stöd och bollplank till den lokala arrangören i den mån han/hon behöver detta.

Vetenskaplige sekreteraren
Den vetenskaplige sekreteraren ansvarar för programmet under konferensen mellan de ramtider lokala arrangören angivit. I detta ingår att vara kontaktperson för föreläsare och besluta om slutgiltigt program. I programmet skall avsättas ca 1½ timme (eller längre tid om styrelsen så begär) för årsmötesförhandlingar.

Konferensen kan gärna bestå i följande huvudsakliga delar: Symposium, fria vetenskapliga föredrag, postersession, fria föredrag/symposium kring utbildningsfrågor, årsmötesförhandling. Hur dessa fördelas under konferensen avgör den vetenskaplige sekreteraren.

Övriga delar av styrelsen utgör bollplank och stöd för den vetenskaplige sekreteraren i den mån han/hon behöver detta. Framförallt vad gäller det stora symposiet kan detta vara lämpligt.

Föreningssekreteraren och ordföranden
Föreningssekreteraren och ordföranden ansvarar för planering av årsmötesförhandlingarna. I detta ingår att hålla kontakt med valberedningen och att säkerställa att all nödvändig dokumentation föreligger till årsmötet (verksamhetsberättelse). Kassören är ansvarig för att kassarapport och revisionsrapport finns.


Abstracts och presentationer från tidigare konferenser

Härnösand 2017

Nuca system of Care Alaska

Sälen 2016

Joint help for Kurdistan

Glesbygdsmedicin i krig och fred

Hjärtstopp i fädrens spår

Ambulanssköterska i glesbygd

Akut geriatrik

Internationell utblick

Internationell samverkan

Kommer vårdens förändringar gynna glesbygden

Skallskador, commotio

ST glesbygdsmedicin

Pajala 2015

Hjärtinfarkt, reperfusion

Glesbygds ST, presentation

Ultraljudsprojekt Pajala

Cardiovascular riscfactors differ between rural and urban Sweden

Kunskapsstöd och uppföljning, primärvård

 

Järvsö 2014

Program

Från kalfjäll till akutsjukhus

Sjukstugescenariot

Hypotermi

Rural Wonca Brazil

Recruit and retain

Patientnära lab

Vilhelmina 2013

Program

Roger Strasser.. Prof. Northern Ontario School of Medicine

Recruit and retain

Social accountability in medical education

Dr Hamish Grieg

GP ultrasound carried out by GPs

Dr. Budgie Hussain ,Cavendish House, England

GP ultrasound training.

Carina Clemin beredskapschef,dr Lisa Ryden

Katastrofutbildning Gävleborg

Dr Anna Jansson

Olyckan i Malå

Med stud Malin Hedman

Attityder till glesbygdsarbete

 

 

Åre 2012

Program

Peter Berggren, Storuman. Glesbygdsmedicinskt centrum.

Mats Agnvall, Åre. Skidskador 20 år

Gunnar Nilsson, Myrviken. Hjärtinfarkt och sökmönster

Per Magnusson, Järpen. Äldres läkemedel i glesbygd.

Eva Samuelsson, Krokom. Inkontinensbehandling via nätet.

Mikael Lilja, Odensala. Fetma och blodsocker bland unga.

Dr John Wynn-Jones. Wales. Pres. EURIPA. "Changing aspirations into reality"

Föreläsningar markerade med blått innebär att föreläsaren av olika skäl avböjt erbjudandet att lägga ut föreläsningen på vår hemsida

Stockholm 2011

Program:

Susanne Arvidsson.Smärtlindring i palliativ vård.

Pia Söderberg.Registrering av misstänkt malnutrition

Ingvar Krakau. Vårdtyngdsmätning i primärvården

Lennart Karlsson. ACG systemet för vårdtyngdsmätning

Göran Stiernstedt. SKL tankar kring vårdtyngd

Jari Havela. Finländska modellen. Hög täckningsgrad

Johan Berglund. Fästningar- ett ämne som bitit sig fast

Katrin Hruska. Presentation av SWESEM

Dag 2

Norbeth Hansson. Röntgenverksamhet i glesbygd

Elin Khokhar. Hälsa i glesbygd kontra tätort

Khalid Kashwa. HP antikroppar hos Somaliska invandrare

Matts Lindgren. Ambulanssjukvård och hemsjukvård i samverkan

Sven Törnberg. Screening för coloncancer i Stockholm

Lars Agreus. HP Screening När, var hur?

Malin Gadd. HP screening, dyspepsi

 

Jokkmokk 2010

Program:

Maaret Castrén, State of the art, Akutmedicin

Maaret Castrén, Hands on Akutmedicin

Torben Wisborg, Kommune-Best

Hemavan 2009

Program:

Hamish Greig. Skotsk glesbygdsvård.

Hamish Greig. "Rural training in Scotland"

Jonas Weidow " Den onda foten"

Svein Steinert. Glesbygdsmedicin i Norge

Svein Steinert. Fastlegeordningen

Anna Falk."ST utbildning"

Peter Berggren. "SK kurs"

Tobias Nilsson" Vårdval i Glesbygd"

Bo Burström. "Vårdval, kritiska synpunkter"

Christer Andersson " Vårdval i Halland"

Tijn Hendrikx "Förmaksflimmer i primärvård FLIP"

Järvsö 2008
Program
Christos Leonis. Forskning på Kreta
Anders Ehnberg. Sorkfeber
Lisa Månsson-Ryde´n. Hälsa i Ljusdal
Lennart Berglund. Harpest
Annika Ljungh. Akutmedicinkurs
Karin Bernardsson. Asylsökande och akutvård.
Leif Persson. Vision närvård VLL
Mats Hoppe. Att rekrytera distriktsläkare
Anders Wimo. Demensföreläsning.

Hornöberget 2007 program
Jesper Eriksson, Jan Stenberg. Grönland
Lars Sundholm. Vitalfunktioner
Sigvard Olsson. Hemokromatos
Andreas Wännstig, Fredrik Alse´n. Väntrumsundersökning
Peter Berggren. Glesbygdsvård
Jack Winberg, P Berggren. Alkoholmissbruk.

Lars Carle. Gräv där vi står

Strömsund 2006 program
Mikael Lilja
Anna Falk
Mats Bauer
Ragnar Asplund
Peter Berggren, Mikael Kampitsch
Anders Heimdal
Anders Ehnberg

Arvidsjaur 2005
*Screening av primär levercancer
*Demensmarkörer i primärvård
*Effekter av BaLi projektet *Skidskador i Lappland
*Hjärt/kärlsjukdom i samisk befolkning
*Arbetsrelaterade skador hos samer


 

 

 

 

 

© copyright 2004 Glesbygdsmedicin. Sidan är producerad av pixelfabriken
Har Du frågor gällande sidan? Hör av Dig till Anders Ehnberg Webmaster