Protokoll 23 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2005-02-01  kl. 16.30

 

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Stefan Eriksson, Anders Ehnberg, Karin Bernardsson, Anna Falk. 

 

Frånvarande: Timo Tanner, Thomas Löfgren

 

 

§ 1. CA hälsar styrelsen välkommen.

 

§ 2 CA utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes.

 

§ 4. Kassarapport: Intet avgörande nytt från kassören. Ca 60 000 i kassakistan. Två nya medlemmar sista månaden.

 

§ 5 Årsmötet i Arvidsjaur fullmatat avseende såväl det vetenskapliga som utbildningsprogrammet. Den ”programpolitiska biten” mycket lovande och i princip i hamn, även om vi hoppas på fler från Läkarförbund och centrala myndigheter.

 

Sponsring av landsting samt hittills två läkemedelsföretag till konferensen, samt från Pfizer och Läkartidningen för annonseringen.

 

Behov av dokumentation lokalt samt att flagga hos Läkartidningen, Dagens Medicin och Primärvårdens nyheter (LA).

 

Medlemsutskick av LA.

 

§ 6. Övriga frågor.

Läkarsällskapet – ansökan nu cirkulerad och ska skickas in.

Debattartikeln av My Laurell nu färdigredigerad av CM. Submittas. 

Hemsidedetaljer diskuterades.

Pertti Aro vill avgå som revisor, så vitt vi förstår avböjer han omval.

Jämtlands läns landsting har redan åtagit sig värdskapet för nästa års kongress.

Föreningen deltager nu i ST dagar i Jämtland, nationellt samt som medarrangörer i kurs i akutmedicin på Uppsala kursuniversitet.

 

 

§ 7. Nästa möte kl 16.30 050315.. 

 

 

Vid tangentbordet                                           Justeras

 

 

Lars Agréus                                                   Curt Made

Sekreterare