Protokoll 25

 

Glesbygdsmedicinska föreningens telefonmöte den 4 april kl. 13,15

 

Närvarande: Lars A, Curt M, Christer A Karin B.

Frånvarande: Stefan Eriksson, Anders Ehnberg, Anna Falk, Timo Tanner, Thomas Löfgren

Dagordning

 

1.     Mötets öppnande CM

 

2.     Föregående protokoll OK alla

 

3.     Årsmötet i Arvidsjaur (Christer A). Allt i hamn.

4.     Övriga frågor – intet.

 

5.     Nästa möte 14 april kl 11.00 i Arvidsjaur Hotel Laponia

 

 

 

Curt Made                                    Justeras

Ordförande                                                    Lars Agréus