Subject:

         Protokoll glesbygdsmed möte

    Date:

         Wed, 19 Jun 2002 20:10:54 +0200

   From:

         Christer Andersson <christer.andersson@fammed.umu.se>

     To:

         Timo.Tanner@nll.se, johan.hambraeus@vll.se, thomas.lofgren.mo@telia.com, christer.andersson@fammed.umu.se, lars.agreus@klinvet.ki.se, eva.hjertsen@lvn.se,

         gunvor.stromberg@swipnet.se

 

 

 

 

Hej och trevlig sommar

önskar Christer

 

Protokoll

 

Styrelsemöte den18.6 2002 (telefonmöte)

 

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

 

1. Mötets öppnande.

Närvarande: Johan Hambraeus, Christer Andersson, Lars Agreus, Timo Tanner, Gunvor Strömberg, Tomas Löfgren, Eva

Hjertsén.

2. Christer Andersson valdes till mötesordförande och sekreterare

Eva Hjertsén och Christer Andersson valdes att justera protokollet.

3. Kassaredovisning. Lars Agreus uppger att det nu finns ca 26 000 kr i föreningens kassa Beslut: Ett Föreningskonto på

bank bör snarast öppnas och beloppet förs då över på detta konto. Tillgång till kontot skall, förutom skattmästaren Lars

Agreus, även ordförande Johan Hambreus ha.

4. Medlemsavgift. Beslut: 100 kr per medlem och år.

5. Medlemsinbjudan. Beslut: Gunvor Strömberg och Lars Agreus utformar ett förslag till nästa möte som inkluderar

medlemsinbjudan med innehåll, strategier för inbjudan (t.ex. kontaktpersoner i varje landsting, strategiska grupper -

organisationer, allmänmedicinska institutioner, eventuellt almänmedicinska institutet, DLF, SFAM, utskicksvägar, mail-lista

från Öregrund, utskick via Jansen) samt ev annons i Allmänmedicinsk tidskrift och i Läkartidningen om nästa årsmöte i

Tärnaby.

6. Hemsida på nätet. Beslut: Johan Hambraeus och Herbert Sandstöm samt Lars Agreus ansvarar för hemsidan. Kostnader

för köp av hemsideplats, uppläggning av hemsida och för plats på datorn kan delvis täckas av Jansen. Lars har kontakt.

7. Lars redogjorde för kontakten med riksdagens sociala utskott som besökt Öregrund och då han fick presentera

glesbygdsmedicin och informera om vår förening och dess mål.

8. Stadgarna. Beslut: Lars och Gunvor går igenom föreningens stadgar till nästa möte och kommer med kloka synpunkter.

9. Valberedning. Någon sådan blev ej beslutad om vid årsmötet i Öregrund. Förslag: Per Swartling som då ledde

valberedningen ombeds göra det igen tillsammans med sin grupp från Öregrundsmötet. Ett förslag till styrelse presenteras av

valberedningen på nästa årsmöte, i Tärnaby mars 2003.

10. Diskuteras strategi gentemot SFAM. Johan har brevledes diskuterat föreningens status gentemot SFAM. Mötets syn är att

vår förening skall stå på egna ben och att föreningen är öppen för alla med intresse för glesbygdsmedicin.

11. Årsmötet mars 2003. Föreslogs inbjuda socialministern, representanter från glesbygdsverket och från riksdagens sociala

utskott. Behövs minst 6 månaders framförhållning för information och hjälp från pressen.

12. Nästa möte: onsdag den 25.9 kl 16.00. Telefonmöte.

 

Vid pennan

 

Christer Andersson

 

 

Justeras

 

Eva Hjertsén               Christer Andersson

 

 

 

 

    ProtokGlesbmedmote020618.doc

 

                                   Name:

                                         ProtokGlesbmedmote020618.doc

                                    Type:

                                         Microsoft Word Document (application/msword)

                                Encoding:

                                         base64

 

 

 

 

 

 

--

Christer Andersson

Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin

Enheten för Allmänmedicin

901 85  UMEÅ

Tel +46 90 785 35 21

http://www.umu.se/phmed/allmmed