Protokoll fört vid

Styrelsemöte den 25.9 2002 (telefonmöte)

Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Johan Hambraeus, Christer Andersson, Lars Agreus, Gunvor Strömberg, Tomas Löfgren, Eva Hjertsén. Till att justerar mötets protokoll valdes Christer Andersson.


§ 2. Stadgar.

Gunvor kompletterar och justerar förslag till stadgar. Förslaget skickas till styrelsemedlemmarna för synpunkter. Styrelsemedlemmar skall vara medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.


§ 3. Vetenskapliga programmet

Förslag till vetenskapligt program diskuterades och följande förslag framkom.

§ 4. Hemsidan

Lars meddelade att Jansen kan sponsra hemsidan till ett fyrsiffrigt belopp. Vi börjar med 2.500:- per år. Herbert Sandström inbjudes att vara med vid utformningen av hemsidan. Christer kontaktar Herbert. Johan informerade om att det kan vara vissa svårigheter att bygga hemsida bl.a webb-hotell. Hot-mail adressen skall bytas i samband med att hemsidan utformas. Johan, Lars och förhoppningsvis Herbert ansvarar för hemsidan.


§ 5. Valberedning

Johan har kontaktat Per Swartling om ev valberedning och hans förslag var att nuvarande styrelse är interimsstyrelse och fungerar tom årsmötet 2004 och att årsmötet 2002 väljer valberedning. Revision mm får på så sätt vila till årsmötet 2004. Detta blev också mötets beslut.


§ 6. Inbjudan till Socialministern och årsmötet mm

Årsmötet blir 27-28 mars i Tärnaby. Tider mm är avhängiga av flygtider mm. Det

bör snarast annonseras i LT enligt Curt Made som ordnar de praktiska detaljerna kring årsmötet. Timo fick i uppdrag att inbjuda Socialministern och Lars Socialutskottet till årsmötet 2003. Frågan om Glesbygdsverket skall inbjudas är fortfarande öppen. Lars och Gunvor utformar inbjudan till årsmötet. Lars tar kontakt med Jansen inför årsmötet och Riksstämman. VLL kan troligtvis inbjuda till årsmötet. Alla bör jaga sponsorer till årsmötet.

Lars och Gunvor utformar förslag till medlemsinbjudan. Lars undersöker om vi kan få ut ett register på läkare via någon läkemedelsfirma. Ev kan Herbert hjälpa till med kontakter.


§ 7. Nästa möte

Tisdag 12 november kl 16.00 och som telefonmöte. Utlämnade telefonnummer och koder gäller. Gunvor hör om Västernorrland kan sponsra nästa telefonmöte. Curt Made adjungeras till nästa möte.


§ 8. Kassarapport

Vi har ung 24.000:- i kassan. Det har varit krångel med en större faktura. Vi behöver hemvistadress för kassan. Beslöts att hemvistadressen för kassan blir föreningssekreterarens dvs fn

Gunvor Strömberg

Trehörningsjö VC

890 54 Trehörningsjö

Ordförande och kassör har tillgång till kontot på banken var för sig.


§ 9. Kursinbjudan

Jansen har erbjudit sig att ordna en kvällskurs om att bygga en hemsida. Det kan ev bli som ett förmöte i Tärnaby vid årsmötet. Kan komma upp dit kvällen före. Vi måste vara minst 5-6 st för att kursen skall startas. Det blir också en kurs i Stockholm i höst. Johan och Lars ansvarar för vidare kontakter om kursen.

Johan Hambraeus Gunvor Strömberg

Ordförande Föreningssekreterare

Christer Andersson

Justerare