Protokoll 10, fört vid

Styrelsemöte den 2003-10-07 (telefonmöte) kl.17.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin


§
1. Mötets öppnande och justerare
Närvarande: Helene M. Börsting, Curt Made, Lars Agréus

Meddelat frånvaro: Gunvor Strömberg, Anders Enberg,

Frånvarande: Christer Andersson, Kåre Persson, Tommy Andersson, Thomas Lövgren Justerare: Lars Agréus


§ 2. Föregående Protokoll (tel.möte 030825).

Protokollet godkänd och skickas till alla på mail.


§ 3. Uppföljning av uppgifter från föregående möte.

Curt lyckades kontakta Dan Andersson SoS i Örebro och han kan inte medverka 2004..


§ 4. Dalamötet 2004 med deltagande av Byren & Klesty från Dalarna, arrangörfrågor, sponsorer etc.

Anders Byren har skickat till hela styrelsen ett brev om läget gällande konferensen 2004.

Enligt Lars måste vi hjälpa Dalarna med marknadsföringen av konferensen. Reklam viktigt.

Använda foto från konferensen 2003 i broschyren.

Curt har några mailinglistor. Skaffa mailinglistor för alla län och alla Sveriges allmänläkare.

Socialministern bör inbjudas till konferensen grundat på frågan om var pengarna till psykiatrin tog vägen.


§ 5. Programpunkter för Dalamötet, Christer A. m. fl.

Avvakta information på nästa styrelsemöte.


§.6. Övriga frågor.

Curt avser att skriva en artikel med en hälsoekonom gällande nedläggningshotet av röntgen i glesbygden.


Ingen åkte till Santiago de Compostela på konferens. Pengarna kvarstår till nästa aktuella konferens.


Lars behöver protokoll med alla namn och funktion åt alla styrelsemedlemmerna för att ordna kontot i banken. Styrelsemötet från i våras efter årsmötet saknade detta i själva protokollet.

Bekräftat vid detta styrelsemöte satt orföranden som valdes vod årsmötet i aprill 2003 är Curt Made. Strelsen valde sedan enligt stadgarna inom sig kassör Lars Agréus, sekreterare : Helene M. Börstig, vetenskaplig sekreterare Gunvor Strömberg, pressombudsman Anders Enberg, övriga ledarmöter Christer Andersson och Thomas Lövgren samt suppleanter , Kåre Persson och Tommy Andersson. Adungerad är webmaster Johan Hambreus
Johan har slutat i Åsele, men vill fortsätta i föreningen som webmaster.


§ 7. Nästa styrelsemöte.

Någon gång under Läkarnas Riksstämma mellan 26.-28.november-03. Meddela Curt dom som far dit.Curt Made Helene M. Börsting Lars Agréus

Ordf. Sekr. Justerare