Styrelsemöte den 2004-03-02 (telefonmöte) kl.16.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg,, Curt Made, Christer Andersson, Adjungerad: Christina KlestyFrånvarande: Anders Enberg, Gunvor Strömberg Kåre Persson, Tommy Andersson, Thomas Lövgren§ 1. Mötets öppnandes upprop förrättades. och justerare (CM)

§ 2. Föregående protokoll godkändes.

§ 3: Programmet för årsmötet diskuterades. Gunvor, & Christer jobbar med Christina, schemat är klart förutom en punkt på fredag em. Till föreningsbiten på fredagen är ett landstingsråd, GD på glesbygdsverket samt ett ämnesråd från Finasdepartementet klara,, liksom Johan Berglund.. Regeringen har sagt nej, liksom socialstyrelsen, de senare pga kolliderande verksamhet. Journalist, representant för läkarförbund (och även landstingsförbund tillägges i ett samtal efter detta möta mellan LA & CM). En journalist för snabb dokumentation av mötet är kontrakterad,


§ 4. Inbjudningar: Vi är lite sent ute, men programmet har inte varit färdigspikat.

1. AE har en klar meillista för alla landsting som om vi fattat det rätt leder vidare till primärvården.

2. Kassören har en meillista på medlemmar.

3. LA ska endera dagen färdigställa utskicket för meil och brev.

4. Utskicket ska även skickas som brev till alla allmänläkare med hjälp av Pfizer. Kuverten från ifjol har levererats till Pfizer och man trycker nu upp resten.

5. Förhoppningsvis kommer ”reklamartickel” i Allmänmedicin ”rätt som det är”.

6. Arrangören annonserar dels gratis i Läkartidningen samt kollar för snar annons i Läkartidningen och ev. Dagens medicin. LA faxar över underlag från ifjol samt meilar logga.


§ 5. Kassarapport: Ca 60 000 SEK finnes på kontot. Det disponeras av kassören och ordförande, men endast den förstnämnda har internetaccess.


§ 6 CM tar kontakt med valberedningen inför årsmötet.


§ 7 Nästa möte telefon 30 mars kl 16.00 samma nr o kod. .Vid tangentbordet justerasLars Agréus Curt Made

t.f. sekreterare Ordförande