Protokoll 15, fört vid

Styrelsemöte den 2004-03-30 (telefonmöte) kl.16.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Närvarande: Lars Agréus, Gunvor Strömberg,, Christer Andersson, Thomas LöfgrenAdjungerad: Christina Klesty, Anders ByrénFrånvarande: Anders Enberg, , Tommy Andersson, Curt Made, Kåre Persson (troligen fel e-mailadress meddelas det), johan Hambreus§ 1. Mötets öppnandes upprop förrättades. och justerare (CA)

§ 2. Föregående protokoll fanns ej tillgängligt i detalj, men enär det förutom kassarapport endast handlade om den föresående konferensen godkändes det in blanco.


§ 3: Programmet för årsmötet diskuterades. Schemat är nu helt klart förutom tidsramarna för föreningsmötet på fredagen. Detta är i sin tur beroende på de inbjudnas ankomsttider. CM utsågs att koordinera detta och CM och LA ska träffas för att stämma av alla adresser etc. Ersättning till delegater på detta möte endast i mån av att dom begär reseersättning. Vi har fått en bra panel, saknas gör endast en mediaperson. (En journalist för snabb dokumentation av mötet är kontraktera)


§ 4. Annonsering: 6000 brev har gått ut, meil till alla DL i landet har AE försökt och troligen lyckats få fram (de måste förmedlas). I hela norra Sverige har Allmänmedicin Umeå dessutom meilat ”dubbelt”. Föreningsmedlemmarna är meilade/postade. Läkartidningens ”bakficka” ska meddelas. Alla uppmanas göra sitt yttersta för att sprida budskapet.

AE uppmanas köra en runda till. LA ska meila/posta medlemmarna inklusive kallelse till årsmöte. JH ska uppmanas lägga ut kallelsen på webben.§ 5. Valberedning, Kassarapport, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse påminns det om.§ 6 Nästa möte telefon 26 april kl 16.00 samma nr o kod.Vid tangentbordet justerasLars Agréus Christer Andersson

t.f. sekreterare