Protokoll 16, fört vid

Styrelsemöte den 2004-04-27 (telefonmöte) kl.16.00.
Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Gunvor Strömberg,, Christer Andersson, Thomas Löfgren, Anders Enberg (delvis) Adjungerad: Anders ByrénFrånvarande:, , Tommy Andersson, , Kåre Persson (Johan Hambreus)§ 1. Mötets öppnandes upprop förrättades. och justerare valdes (CA)

§ 2. Årsmötets vetenskapliga del helt klart och vattentätt. Vi ska be om abstracts i efterhand.


§ 3: Den sjukvårdpolitiska delan har CM aktiverat men det var lite tveksamt med responsen, CM går på igen. GD på glesbygdsverket har avgått men ersättaren har inbjudits.§ 4. Den journalist som ska dokumentera mötet går utt med pressrelease måndagen före mötet. Briefas av LA.§ 5. Anslutning till Svenska Läkarsällskapet ska föreslås av gamla styrelsen till Årsmötet§ 6 Sekreteraren ska tillfråga valberedningen om den ställer upp igen.


§ 7. Ingemar Hermansson har avlidit och föreningen har hedrat hans minne med en blomseruppsättning till begravningen.


§ 8. Sponsortips till arrangören


§ 9 Nästa möte i Tällberg 6:e maj 11.30Vid tangentbordet justerasLars Agréus Christer Andersson

t.f. sekreterare