Protokoll 19 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2004-08-17  kl. 16.00

 

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Anders Ehnberg, Stefan Eriksson

 

Frånvarande:, , Thomas Löfgren, Carin Bernardsson, Timo Tanner.  

 

 

 

§ 1. CM hälsar styrelsen välkommen.

 

§ 2 CM utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes, med påpekande att Stefan E heter Stefan och inte Thomas!!! Vi ber om ursäkt.

 

§ 4. Kassarapport: Vi har ca 62 000 SEK i kassan + förväntas vi få in ca 15 000 SEK från Tällbergsmötet samt har vi ej betalda kostnader för dokumentation på ca 10 000 SEK.

 

§ 5 Sk kurs: CA, LA, AF, CM o CB är organisatörer, med SE och ev Norbert Hansson som medhjälpare. CA kollar runt med erfarenhet av förra kursen på egen institution, CM bevakar den liknande kurs där hanan ska moderera i Uppsala. Tilltänkta namn är Westman, Sandström, Brännström, Stig Nordgren samt Torgny Karlsson.

 

§ 6. Ansäkan Svenska Läkarsällskapet. LA har inte åtgärdat detta.

 

§ 7. Värvningskampanj. CM gör upprop.

 

§ 8 Ny hemsida förträfflig. Sponsor-logga lägges till. LA kontaktar sedan sponsorn och tackar för fortsatt förtroende.

 

§ 9 CA redogör för ramen för programet, godkännes. CM skriver inbjudan till det ideologiska avsnittet.

 

§ 10 : Nästa möte 22/9 16.00 (CM kallar)

 

 

Vid tangentbordet                                                            justeras

 

 

Lars Agréus                                                                     Curt Made

Sekreterare