Protokoll 22 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2004-12-15  kl. 16.00

 

Närvarande: Lars Agréus, Christer Andersson, Thomas Löfgren, Anders Ehnberg, Karin Bernardsson, Anna Falk. 

 

Frånvarande: Stefan Eriksson, Timo Tanner, Curt Made,

 

 

§ 1. CA hälsar styrelsen välkommen.

 

§ 2 CA utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes. CM uppmanas kolla om professorsryktet. CA befarar att det rör sig om ”närsjukvård” och inte ”fjärrsjukvård”.

 

§ 4. KassarapportIntet nytt från kassören. Bestämmes om ett sista utskick till de som inte betalt och har meiladress!

 

§ 5 Läkarsällskapet – ansökan nu under cirkulation

 

§ 6. Debattartickeln av My Laurell nu redigerad av CM. Enskilda ändringar till CM. Alla ordinarie styrelseledarmöter ska stå som tecknare.

 

§ 7. Värvningsbrev av CM. Justeringar till CM. Beslutas utskick om möjligt vtill alla allmänläkare med inbjudan till nationella konferensen, samt med AE´s e-mail ombudsregister. Sedan brev från CM till VC chefer.

.

§ 8. Inbjudan till sjukvårdsminister. Beslöts att CM även bjuder in Maud Olofsson från Centerpartiet, samt att tidigare utsedda GD på Glesbygdsverket, Ordf Läkarförbundet, Christina Fabian samt Johan Berglund från SFAM ska kontaktas av CM.

 

 

§ 9. Ersättning för deltagande i externa aktiviteter. Föreningen vil inte ikläda sig arbetsgivaransvar. LA kollar med revisor om det finns lämpliga sätt. (Utfall av rådfrågning: rese ersättning och traktamente kan ges utan arbetsgivaransvar och med enda konsekvens att det ska med på deklaration en gång om året)

 

§ 10. Årsmötet i Arvidsjaur:

       1. Programmet så gott som spikat utom den ideologiska biten. Christos
           Lionis kontaktas av CA igen, oklart om besked.

       2. Sponsring: LA har fixat gratis utskick till fram i februari (Vi diskuterade
           inte ”flyer”, men LA ska be CA om detta)

       3. Ideologiska biten: Vg se . § 8.

 

§ 11. Hemsidan: AE och CA diskuterade detaljer.

 

 

§ 12  CM kallar till möte i januari. 

 

 

Vid tangentbordet                                           Justeras

 

 

Lars Agréus                                                   Christer Andersson

Sekreterare