Protokoll 24 , fört vid

Styrelsemöte (telefonkonferens) i Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

den 2005-03-15  kl. 16.00

 

Närvarande: Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson

Frånvarande: Stefan Eriksson, Anders Ehnberg, Karin Bernardsson, Anna Falk, Timo Tanner, Thomas Löfgren

 

 

§ 1. CM hälsar styrelsen välkommen. Det var inte så många på tråden och Lars hade nöjet befinna sig på Curt´s tjänsterum i Tärnaby.

 

§ 2 CM utses att justera protokollet

 

§ 3  Föregående protokoll godkändes.

 

§ 4 CA redogör för programmet för nationella konferensen  i Arvidsjaur. Någon smärre förändring har gjorts. CM får nu uppdraget att ”briefa” deltagarna i den programpolitiska delen om vad sittningen ska syfta till samt lägga upp logistiken. CA fårt nu uppdraget ordna om möjliget lokal dokumentör. CA går på de lokala tidningarna samt lokalradio och TV, CM & LA ska snickra ihop en pressrelease (fixat) för rikspress samt facktidningar (LT, DM, Primärvårdens Nyheter, Allmänmedicin).

 

§ 5. CM ska skicka ut kallelse till årsmötet. Förutom sedvanligtt program föreslås följande punkter: Årsavgift 2006, Ansökan Svenska Läkarsällskapet, föreningens namn på engelska (Förslag: The Swedish Society for Rural Medicine, www.ruralmedicinesweden).

 

§ 6. Nästa möte kl 13.15 den 050404.

 

 

Vid tangentbordet                                           Justeras

 

 

Lars Agréus                                                   Curt Made

Sekreterare